idee
start-up
sportgroep
sport
club
team
management
organisatie
online
platform

Van sportclub tot Klublr

Zaterdag 24 juni 2017 Ser Cappelle

Een start-up begint met een (goed) idee. Niemand zal me tegenspreken, het klopt. Die stelling geldt ook voor Klublr. In onze allereerste blogpost keer ik even terug naar het prille begin van Klublr, ondertussen al een vijftal (!) jaar geleden. Hoe kwamen we weer op het idee om Klublr te ontwikkelen?

Facebook Groups

Klublr is een typiche start-up voortvloeiend uit een (sport-) hobby en de daarbij horende problemen die ik als organisator ondervond. In 2011 richtte ik samen met enkele vrienden een sportgroep (MVC Alpha) op. De eerste formaliteiten hielden op zich weinig in: een goedklinkende naam kiezen, voldoende enthousiaste spelers overtuigen en het vinden van gulle sponsors om wedstrijdkledij en de inschrijving te betalen.

Onze communicatie verloopt sinds ons allereerste seizoen via Facebook. De meeste sportgroepen kennen ze wel: de gesloten groepen. Wedstrijden worden manueel als evenementen toegevoegd en leden kunnen aangeven of ze al dan niet aanwezig zullen zijn. Verder kan er gecommuniceerd worden via het prikbord (aankondigingen, poll's, foto's, ...) en kunnen bestanden gedeeld worden. En ja hoor, het werkt.

Maar we moeten eerlijk zijn, de gebruikte applicaties werken prima en zijn stuk voor stuk nuttig.

En dan kwamen de andere apps...

We (vele handen...) merkten echter al snel dat enkel Facebook niet voldoende was. Een paar voorbeelden:

  • Sommige leden willen de agenda eveneens in hun iCal of Google Calendar, dus wordt deze (manueel) nogmaals ingegeven.
  • Ondanks het gebruik van (Facebook) Messenger, krijgen we vaak weinig of geen reactie van sommige leden. WhatsApp, SMS, e-mail, elk heeft blijkbaar zijn/haar voorkeur.
  • De administratie: boekhouding, nieuwe inschrijvingen en het opvolgen van betalingen voor lidgeld of een spaghetti-avond. Hiervoor gebruiken we Excel of een Google Sheet/Doc.

Maar we moeten eerlijk zijn, de gebruikte applicaties werken prima en zijn stuk voor stuk bijzonder nuttig. Het grote nadeel dat wij recent echter ondervonden, is het gebrek aan sychronisatie tussen onze applicaties. Denk aan de kalender in Google en iCal of spelerslijsten in Mailchimp en Google Sheets.

In eerste instantie zijn we op zoek gegaan naar een compleet andere oplossing, namelijk weg van alle afzonderlijke applicaties en verhuizen naar een all-in-one platform. En deze oplossingen bestaan, in overvloed. Helaas voldoet geen enkele voor onze sportgroep: te ingewikkeld door de hoeveelheid - vaak onnodige - features én het gebrek aan bereidheid van onze leden om over te stappen naar een volledig nieuw platform.

Één zwaluw maakt de lente niet, of de zomer, of whatever.

Onze sportgroep had dus een probleem: op zich tevreden over de applicaties die we gebruikten, maar te vaak dubbel en inefficiënt werk om de boel te organiseren. Hierdoor werden er ook fouten gemaakt: incorrecte ingave van datum of zaal voor een evenement of leden die simpelweg een evenement vergeten. Maar hoe losten we dit op? Zelf een platform bouwen? Challenge accepted!

Iets ontwikkelen op basis van een idee, voortkomend uit een eigen probleem, heeft zo zijn voordelen. Je kent het probleem door-en-door en weet wat de behoeftes zijn. Er is echter één groot nadeel: er bestaat een grote kans dat je iets ontwikkelt dat enkel werkt voor jezelf maar verder misschien niemand interesseert.

We namen dus contact op met verschillende sportgroepen (meer dan 200!), binnen verschillende sporttakken verspreid over gans Vlaanderen. Met sommigen hadden we een een-op-eengesprek en anderen vroegen we een enquête in te vullen (in een volgende blogpost delen we graag de resultaten met jullie). We kwamen tot de conclusie dat de overgrote meerderheid van de sportgroepen eveneens gebruik maakt van allerlei applicaties, weliswaar naast elkaar. Maar misschien wel de belangrijkste bevinding was dat men ook tevreden is over deze applicaties omdat ze simpelweg helpen bij de organisatie van hun sportgroep.

Een geïntegreerd platform

De oplossing: het allereerste geïntegreerde team management platform, met andere woorden een online platform om onze sportgroep zo efficiënt mogelijk te organiseren, voorzien van de meest essentiële tools (ledenbeheer, agenda & betalingen - zo bleek uit rondvraag) en de mogelijkheid dit platform uit te breiden door onze favoriete applicaties te connecteren en te laten samenwerken (zie de App Directory). Hierdoor moeten we slechts één maal onze evenementen ingeven, kunnen onze leden kiezen hoe ze op de hoogte gehouden worden, etc. Maar Klublr gaat nog verder: naast sociale media en de gekende apps (Google, Dropbox, Mailchimp, ...) willen we sportgroepen ook kennis laten maken met nieuwe applicaties. Zo zijn we continue op zoek naar straffe platformen die een meerwaarde kunnen zijn voor onze sportgroepen en waarmee Klublr kan integreren. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Kortom, Klublr assisteert sportgroepen om de betrokkenheid en efficiëntie van haar leden te verhogen, zodat men zich kan focussen op wat belangrijk is: sport, sport en sport!

Stand van zaken

Een eerste versie van Klublr staat inmiddels public en bevat enkel onze essentiële (en gratis) tools, zijnde ledenbeheer, agenda en betalingen. Neem gerust een kijkje! Deze versie werd ondertussen al uitvoerig getest door het Klublr Panel en op basis van hun feedback komt er binnenkort een tweede beta met tal van updates en nieuwe features. Deze versie zal eveneens de eerste integraties bevatten, waarbij de door de sportgroepen meest gebruikte applicaties prioriteit zullen krijgen. Als alles verder volgens plan verloopt, wordt Klublr deze zomer gelanceerd (augustus-september)!

Sportgroep vs. sportclub

Het is u misschien al opgevallen dat wij spreken over een sportgroep in plaats van een sportclub of -vereniging. We willen dan ook uitdrukkelijk een onderscheid maken tussen beide. Een sportgroep is een groep mensen die op regelmatige basis samen één of meerdere sporten beoefent in eender welke hoedanigheid (profesioneel, semi-profesioneel of recreatief), met of zonder deelname aan officiële wedstrijden. Een sportclub kan zo uit verschillende sportgroepen bestaan (jeugd, fanion, ...). Klublr is een platform voor sportgroepen in de breedste zin van het woord: niet enkel sportclubs dus, maar ook bedrijven, scholen, ...